DSM nutritional products

DSM Nutritional Products


Η DSM Ελλάδας διαθέτει εξειδικευμένο εργοστάσιο παραγωγής προμιγμάτων και ισορροπιστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Το σύνολο των βιταμινών είναι ιδιοπαραγόμενα σε υψηλής τεχνολογίας εργοστάσια στην Ευρώπη ενώ οι υπόλοιπες πρόσθετες ύλες προέρχονται από σημαντικούς και πιστοποιημένους οίκους του εξωτερικού, προϊόν συνεργασιών της μητρικής εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο η εταιρεία μας, όσο και οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι κατά FAMI QS που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης που διασφαλίζει τον έλεγχο ποιότητας και την εφαρμογή του HACCP. Με εξειδικευμένα προϊόντα (ένζυμα, προβιοτικά, βελτιωτικά γεύσης, καροτενοειδή, ωμέγα -3 λιπαρά οξέα, χηλικά ιχνοστοιχεία, οργανικά όξεα κλπ) και μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων στελεχών, προσφέρουμε λύσεις για τη μέγιστη εκδήλωση του παραγωγικού δυναμικού των εκτρεφόμενων ζώων. Οι δραστηριότητές μας στηρίζονται σε 4 βασικούς παράγοντες: Ποιότητα, Αξιοπιστία, Ιχνηλασιμότητα, Αειφορία.

Ποιότητα Προμιγμάτων


Η παραγωγή προμιγμάτων και ισορροπιστών αποτελεί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί άριστη γνώση των επιμέρους πρώτων υλών και πλήρη και λεπτομερή εικόνα της συμπεριφοράς τους τόσο μεμωνομένα στο περιβάλλον, όσο και μεταξύ τους. Η σταθερότητα, η βιοδιαθεσιμότητα, η ρευστότητα και η αναμικτικότητα των προσθετικών είναι οι βασικότεροι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα μιγμάτων. Η γνώση αυτών αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τη θερμική φυσική επεξεργασία των ζωοτροφών, το χρόνο αποθήκευσης τους και τις ανάγκες των ζώων. Η εφαρμογή HACCP στις διαδικασίες μας διασφαλίζει την απουσία ανεπιθύμητων ουσιών όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Διαδικασία Παραγωγής


Οι πρώτες ύλες ελέγχονται κατά την εισαγωγή τους στο εργοστάσιο και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης τους σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα αναλύσεων που επιβεβαιώνουν τις περιεκτικότητες και την απουσία ανεπιθύμητων ουσιών. Τα μίγματα σχεδιάζονται από εξειδικευμένους Γεωπόνους Ζωοτέχνες που για κάθε συστατικό λαμβάνουν υπόψη τους τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τη σταθερότητα, τη βιοδιαθεσιμότητα και τα προτεινόμενα επίπεδα. Σε κάθε στάδιο της παραγωγής χρησιμοποιούνται ετικέτες bar code από την ζύγιση και την ανάμιξη μέχρι την συσκευασία και την αποστολή στους πελάτες μας. Κατάλληλοι χρόνοι ανάμιξης και σωστή σειρά προσθήκης των πρώτων υλών διασφαλίζουν ομοιογένεια μιγμάτων κάτω του 5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο φροντίζει για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών.